Ο δημόσιος φωτισμός LED είναι μια από τις κύριες πτυχές υποδομής μιας πόλης: πιο συγκεκριμένα, είναι ο βασικός παράγοντας των μελλοντικών μοντέλων έξυπνου φωτισμού πόλης. Στην πραγματικότητα, έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν βασικό συστατικό της έξυπνης διαχείρισης πόλεων. Γιατί; 

Ας φανταστούμε τα φωτιστικά δρόμου μέσα σε κόμβους μιας δικτυακής υποδομής, όπου μπορούν να αλληλεπιδράσουν με διάφορες συσκευές και αισθητήρες για να προσφέρουν τεχνολογικές έξυπνες υπηρεσίες και να γεννήσουν την έννοια του έξυπνου και συνδεδεμένου φωτισμού του δρόμου.

 

Γι’ αυτό μιλάμε για έξυπνο φωτισμό πόλης