Παρακολουθήστε την κυκλοφορία και την κίνηση των πεζών και βελτιστοποιήστε τον έλεγχο.

Έξυπνη Τεχνολογία Φωτεινών Σηματοδοτών  SMART

Tεχνολογία συνδεδεμένων φωτεινών σηματοδοτών που θα μπορούσε να ενεργοποιεί αυτόματα το ‘πράσινο’ διευκολύνοντας τη διέλευση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων. Σε καθημερινές συνθήκες οδήγησης, οι πληροφορίες χρονισμού κόκκινου-πράσινου θα μπορούσαν επίσης να αποστέλλονται σε οχήματα που πλησιάζουν με σκοπό τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Project Info

  • Category: IOT SMART TRAFFICIOT-SMARTCITY
  • Location: GREECE
  • Architect: 2023