Οι αισθητήρες LoRaWAN συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους (όπως η τρέχουσα θερμοκρασία) και τις στέλνουν σε μια πύλη LoRaWAN. Ανάλογα με τη θέση και το περιβάλλον της, αυτή η πύλη μπορεί να λάβει δεδομένα σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων και μερικές φορές από αρκετές εκατοντάδες αισθητήρες. Είναι επίσης η πύλη που στέλνει τα δεδομένα σε διακομιστή δικτύου (Internet). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω LAN, WLAN αλλά και μέσω ραδιοφώνου κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *