Επιτήρηση καλλιέργειας με γεωργικά drones

Η τεχνολογία ακριβείας έχει οδηγήσει στην επανάσταση της γεωργίας τα τελευταία χρόνια. Η παρακολούθηση των καλλιεργειών από ψηλά  με τη χρήση γεωργικών drones φαίνεται πως οδηγεί γεωπόνους και αγρότες στη χρήση UAVs με στόχο να αποκτήσουν αποτελεσματικότερες γνώσεις σχετικά με τις καλλιέργειες και να διαχειριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δραστηριότητές τους.

Η άρδευση, η λίπανση, καθώς και η ανάπτυξη των ζιζανίων και παρασίτων, μπορούν και παρακολουθούνται από το UAV με πολυφασματική ή υπερφασματική κάμερα υψηλής ανάλυσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *