ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ
Βελτιστοποιήστε τον έλεγχο των φώτων του δρόμου και εξοικονομήστε ενέργεια.

Έξυπνα συστήματα φωτισμού δρόμου

Στον δημόσιο φωτισμό είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών έξυπνου φωτισμού. Ανακαλύψτε τις λύσεις Smarton Smart System που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη δημιουργία σύγχρονων έξυπνων πόλεων.

Πώς λειτουργούν τα έξυπνα φωτιστικά δρόμου

Στην Ιταλία, υπάρχει ένα φωτιστικό δρόμου για κάθε 6 κατοίκους για συνολικά περίπου 10 εκατομμύρια φωτεινά σημεία. Αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον βαθμό στον οποίο τα φώτα του δρόμου εκτείνονται σε όλη την επικράτεια και πόσο απαραίτητα γίνονται όσον αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων. Σήμερα, με την τεχνολογία έξυπνου φωτισμού, τα δημόσια φωτιστικά παρέχουν πολλές άλλες υπηρεσίες εκτός από τον παραδοσιακό ρόλο του φωτισμού. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Internet of Things ( IoT ), τα φώτα του δρόμου έχουν γίνει έξυπνα και συνδεδεμένα: αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση να αποκτούν και να μεταδίδουν πληροφορίες, δημιουργώντας έτσι έξυπνο φωτισμό πόλης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *